1. Aşağıdaki temizlik talimatı periyodik temizlik / bakım için ve kurulumdan sonra temizleme için uygundur (Yapışkan artıklar).
2. Tüm mekanik sistem, yani döner fırçaları silecek vs. yüzey için uygun değildir ve yüzeyde kalıcı hasar oluşturabilir.  Pamuk tabanlı, aşındırıcı olmayan bezler,temizlik sabununa (evde kullanılan herhangi bir sabun uygundur) bastırılmış %5 çözelti yüzey temizliği için uygundur.
3. Normal suya batırılmış aşındırıcı olmayan bir bezle yüzeyi temizleyin ve kuruması için 5 dakika bekletin.
4. 5 dakika sonra, sabunlu suya batırılmış bezle ıslatın ve zarar vermeden yüzeyi temizleyin.
5. Temizlenmiş yüzeyi 5 dakika kurumaya bırakın.
6. Yüzeyi tekrar ıslak bezle temizleyin.
7. Yüzeyi temizlemek için kullanılmamalıdır.
   7.1 Sert baz çözeltiler: Amonyum Hidroksit, Sodyum Hidroksit, Sodyum Hipoklorit, Sodyum Klorit
   7.2 Sert asidik çözeltiler: Hidroklorik Asit, Sülfürik Asit, Nitrik Asit, Fosforik Asit, Asetik Asit, Hidroflorik Asit, Kromik Asit, Formaldehit, Formik Asit, Fenol
   7.3 Reaktifler: Gümüş Nitrat, Potasyum Permanganat, Ferrik ( III ) Klorür, Bakır Sülfat, İyodin Tentür
   7.4 Organik çözücüler: Furfural, Aseton, Etil alkol, Metil Etil Keton, Diklorometane, Ethiasetat, n – Bütil Asetat n – Heksan,  Metil Alkol, Metil İzobütil Keton, TetraHidroFuran (THF), Toluen, Tri Kloro Etilen, Ksilen, Metil Violet 2B
   7.5 Organik bileşikler: Mono Etilen Glikol (MEG) , Di Etilen Glikol (DEG)

Test

Form Gönderimi

Tamam